Čiastka č. 101/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
303/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách 01.01.1996
304/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.1996
305/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu