Čiastka č. 100/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rodnom čísle 01.01.1996
302/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 01.01.1996