Čiastka č. 91/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
349/1994 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995