Čiastka č. 89/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 12.12.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
339/1994 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
340/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/1994 Z. z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu 12.12.1994
341/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c89/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámeniach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z., č. 133/1993 Z. z. a č. 199/1993 Z. z.