Čiastka č. 8/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 21.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom obchode a platbách
32/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou