Čiastka č. 43/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 27.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 01.01.1995
155/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty 01.07.1994
156/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c43/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby