Čiastka č. 37/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
130/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva 01.06.1994
131/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii 01.06.1994