Čiastka č. 33/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 17.05.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce 22.02.1993