Čiastka č. 26/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov 20.04.1994
92/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej zdravotnej poisťovni 20.04.1994
93/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z nehnuteľností (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)