Čiastka č. 1/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 21.01.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu 21.01.1994
2/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách 21.01.1994
3/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa