Čiastka č. 81/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994