Čiastka č. 8/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 08.02.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu