Čiastka č. 79/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov 01.01.1994