Čiastka č. 77/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
314/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1994
315/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z. 01.01.1994