Čiastka č. 7/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 04.02.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov 04.02.1993
32/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov 04.02.1993