Čiastka č. 65/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu