Čiastka č. 64/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 10.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Železniciach Slovenskej republiky 10.11.1993
259/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore 10.11.1993
260/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu 10.11.1993
261/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 10.11.1993