Čiastka č. 57/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
220/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok 01.10.1993
221/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 01.10.1993