Čiastka č. 49/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 19.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch 19.08.1993