Čiastka č. 46/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 06.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 01.09.1993