Čiastka č. 45/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby 01.08.1993
170/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby 01.08.1993