Čiastka č. 34/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 28.05.1993
121/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky 28.05.1993