Čiastka č. 32/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 19.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1993 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 19.05.1993