Čiastka č. 29/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 12.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)