Čiastka č. 18/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 22.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 22.03.1993