Čiastka č. 16/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 12.03.1993