Čiastka č. 92/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992