Čiastka č. 91/1992 Zb.

Vydaná dňa: 05.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
457/1992 Zb. Devízový zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
459/1992 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 05.10.1992