Čiastka č. 89/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
450/1992 Zb. Zákon o zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
451/1992 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)