Čiastka č. 87/1992 Zb.

Vydaná dňa: 14.09.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
439/1992 Zb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 29.09.1992