Čiastka č. 79/1992 Zb.

Vydaná dňa: 13.08.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
392/1992 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
r1/c79/1992 Zb. Oznámenie
u1/c79/1992 Zb. Upozornenie odberateľom