Čiastka č. 70/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
337/1992 Zb. Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 01.01.1993