Čiastka č. 7/1992 Zb.

Vydaná dňa: 20.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992