Čiastka č. 65/1992 Zb.

Vydaná dňa: 26.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
321/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 01.07.1992
322/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike 26.06.1992
323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 01.01.1993