Čiastka č. 53/1992 Zb.

Vydaná dňa: 12.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 12.06.1992
252/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách 12.06.1992