Čiastka č. 47/1992 Zb.

Vydaná dňa: 13.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
226/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 13.05.1992
227/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach 13.05.1992