Čiastka č. 45/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/1992 Zb. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.01.1993