Čiastka č. 34/1992 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1992 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) - (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)