Čiastka č. 2/1992 Zb.

Vydaná dňa: 16.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1992 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o ústavnom súde Slovenskej republiky 16.01.1992
8/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním 16.01.1992
9/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
10/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 16.01.1992
11/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky 16.01.1992
12/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministersta zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
p1/c2/1992 Zb. Uznesenie Predsedníctve Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí