Čiastka č. 18/1992 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1992 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)