Čiastka č. 16/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 28.02.1992