Čiastka č. 14/1992 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb. 28.02.1992
60/1992 Zb. Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)