Čiastka č. 13/1992 Zb.

Vydaná dňa: 14.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 14.02.1992
r1/c13/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb