Čiastka č. 127/1992 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
618/1992 Zb. Colný zákon 01.01.1993