Čiastka č. 118/1992 Zb.

Vydaná dňa: 17.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
589/1992 Zb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
590/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 01.01.1993