Čiastka č. 117/1992 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
586/1992 Zb. Zákon České národní rady o daních z příjmů 01.01.1993
587/1992 Zb. Zákon České národní rady o spotřebních daních 01.01.1993
588/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993