Čiastka č. 103/1992 Zb.

Vydaná dňa: 19.11.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady 19.11.1992
p1/c103/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva 19.11.1992