Čiastka č. 10/1992 Zb.

Vydaná dňa: 07.02.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1992 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav)