Čiastka č. 87/1991 Zb.

Vydaná dňa: 15.11.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 01.01.1992