Čiastka č. 64/1991 Zb.

Vydaná dňa: 27.08.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/1991 Zb. Zákon o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície 27.08.1991
334/1991 Zb. Zákon o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície 27.08.1991